សម្តេចធិបតី៖ ប្រទេសមានសុខសន្ដិភាព ព្រលឹងដូនតា និងរូបចម្លាក់បុរាណខ្មែរ

អត្ថបទដោយ៖
AMS OneMinute

ដែលបានបាត់បង់ក្នុងពេលសង្គ្រាមជាច្រើន ត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញជាបន្តបន្ទាប់

#ams1minute

ads banner