ប្រទេសឆេកសារភាពការខ្វះគ្រឿងសព្វាវុធផ្តល់ឱ្យអ៊ុយក្រែន (Video Inside)

ប្រទេសឆេក បានថ្លែងអំពីការខ្វះគ្រឿងសព្វាវុធផ្គត់ផ្គង់ដល់អ៊ុយក្រែន ដែលការថ្លែងនេះ បានទន្ទឹមនឹងភាពត្អូញត្អែរខ្វះខាតអាវុធ កាន់តែត្រូវបានកាត់បន្ថយថែមទៀត។ អ៊ុយក្រែនត្រូវការជំនួយជាគ្រឿងសព្វាវុធយ៉ាងខ្លាំងក្លា ដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ី ជាពិសេសសង្គ្រាមក្នុងរដូវត្រជាក់ដែលបានឈានមកដល់នេះ។ លោក ម៉ារ យ៉ារិទ្ធិ ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍

ads banner