ក្រុមហ៊ុន Sunwah Group បង្ហាញបំណងបណ្តាក់ទុនលើវិស័យមួយចំនួន (Video Inside)

ក្រុមហ៊ុន Sunwah Group ដែលមានទីតាំងក្នុងក្រុងហុងកុង បានបង្ហាញនូវបំណងចង់វិនិយោគលើវិស័យមួយចំនួន ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ក្រុមហ៊ុន Sunwah Group បានថ្លែងថា គេចង់បណ្តាក់ទុន លើការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបៃតង ការវិនិយោគលើការកសាងអគារពាណិជ្ជកម្ម និងលំនៅស្ថានខុនដូ ការវិនិយោគលើវិស័យទេសចរណ៍ ការវិនិយោគលើការដំឡើងស្ថានីយសាកថាមពលយានយន្តអគ្គិសនី និងការវិនិយោគលើការកសាងស្ថានីយបណ្តាញទូរគមនាគមន៍ 5G។ អប្សរាណិតរាយការណ៍

ads banner