ប្រមុខដឹកនំាអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថា ការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធា មិនមែនជាដំណោះស្រាយបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីឡើយ

អង្គការសហប្រជាជាតិ៖ អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក អាន់តូនីញ៉ូ ហ្គូដទ័ររ៉េស បានធ្វើការអំពាវនាវយ៉ាងទទួចមួយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ម្សិលមិញនេះ ឲ្យបង្កើតគោលនយោបាយថ្មីមួយ ដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅលុបបំបាត់ភ្លើងសង្គ្រាមដ៏រុំារ៉ៃនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរី ហើយរូបលោកថែមទំាងអះអាងទៀតថា ការប្រើប្រាស់កម្លំាងយោធា មិនមែនជាមធ្យោបាយដ៏ប្រសើរនោះឡើយ។

Kien Sereyvuth
Kien Sereyvuth
IT Technical Support
ads banner
ads banner
ads banner