ឯកឧត្តម សៅ សារឿន ពិនិត្យទីតាំងសាងសង់សាលា អូរត្រាច ឃុំវ៉ារិន ខេត្តសៀមរាប

អត្ថបទដោយ៖
Kien Sereyvuth

យោងតាមការស្នើសុំអគារសិក្សា១ខ្នង របស់អ្នកគ្រូ ពៅ សន គ្រូបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សា អូរត្រាច ភូមិអូរត្រាច តាមរយៈអាជ្ញាធរ ឃុំវ៉ារិន ស្រុកវ៉ារិន ខេត្តសៀមរាប  ឯកឧត្ដម សៅ សារឿន  បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យមើលទីតាំងដែលត្រូវកសាងអគារសិក្សាដែលផ្តល់ដោយប្រធានក្រុមការងារចុះជួយមូលដ្ឋាន ឃុំវ៉ារិន ។ អ្នកគ្រូ ពៅ សន បានបញ្ជាក់ថាដោយកំណើនសិស្សានុសិស្សមានចំនួនច្រើនទើបគណគ្រប់គ្រងសាលាបានសំផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យសិស្សចូលមក សិក្សារៀនសូត្រជាបណ្តោះអាសន្ន។ ដូច្នេះហើយទើបអាជ្ញាធរបានស្នើសំឯកឧត្ដម សៅ សារឿន ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយមូលដ្ឋាន ឃុំវ៉ារិន ជួយកសាងអគារមួយខ្នងបន្ថែមទៀតដែលមានទីតាំងស្ថិតចំចំណុចកណ្តាលនៃភូមិអូរត្រាច ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ក្មួយៗសិស្សានុសិស្សធ្វើដំណើរមកសិក្សារៀនសូត្រ។

Kien Sereyvuth
Kien Sereyvuth
IT Technical Support
ads banner
ads banner
ads banner