បន្តោងសោ ស្បែកជើងកីឡា រាប់រយពីវីតាល់ នឹងចែកជូនតាមរយៈទូរភេសជ្ជៈ វេទមន្តនៅផ្សារ ទំនើបអ៊ីអន១ សម្រាប់អតិថិជន ជាអ្នកស្នេហាលើវិស័យកីឡា

អត្ថបទដោយ៖
Kien Sereyvuth

(ភ្នំពេញ)៖ ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ វីតាល់ បានផ្ដួចផ្ដើមនូវកម្មវិធីចែកបន្តោងសោ ស្បែកជើងកីឡា នៅក្នុងប្រូម៉ូសិនថ្មី «Vital Football Lovers» សម្រាប់អតិថិជន ជាអ្នកស្នេហាលើវិស័យកីឡា។ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិននេះ មានភ្ជាប់មកជាមួយ ការរចនាកេសថ្មី ដែលមានលក្ខណៈ រឹងមាំជាងមុន ស៊ីវីល័យ និងធ្វើឲ្យបរិស្ថាន កាន់តែប្រសើរផងដែរ។

Kien Sereyvuth
Kien Sereyvuth
IT Technical Support
ads banner
ads banner
ads banner