ឯ ឧ ថោង ខុន ថ្លែងថា នយោបាយ ឈ្នះ ឈ្នះ នៅតែជាស្នូលនាំមកនូវសន្តិភាព ដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន

ឯ ឧ ថោង ខុន ថ្លែងទៅកាន់សមាជិក សមាជិកាបក្សទាំង២០០នាក់ នៅឃុំគគីរធំ ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំថា នយោបាយ ឈ្នះ ឈ្នះ នៅតែជាស្នូលនាំមកនូវសន្តិភាព ស្ថេរភាពនយោបាយ និងការអភិវឌ្ឍន៍ មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន ។

ហេង វណ្ណា
ហេង វណ្ណា
ជាអ្នកគ្រប់គ្រងព័ត៌មានពេលព្រឹក និងព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍។ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ការងារលើវិស័យព័ត៌មានរយៈពេលវែង និងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអង្គភាព-ស្ថាប័ននានា នឹងផ្ដល់ជូនមិត្តអ្នកអាននូវព័ត៌មានប្រកបដោយគុណភាព និងវិជ្ជាជីវៈ។
ads banner
ads banner
ads banner