ក្រសួងអប់រំ ជូនដំណឹងពីវិញ្ញាសារប្រឡងនៃមុខវិជ្ជាជម្រើស សម្រាប់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (បាក់ឌុប) សម័យប្រឡងថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨នេះ

អត្ថបទដោយ៖
Kien Sereyvuth

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានជូនដំណឹងដល់ប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា រាជធានី-ខេត្ត ឲ្យដឹងថា វិញ្ញាសារប្រឡងនៃមុខវិជ្ជាជម្រើស សម្រាប់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (បាក់ឌុប) សម័យប្រឡងថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨នេះ។
ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង ខាងក្រោមនេះ។

Kien Sereyvuth
Kien Sereyvuth
IT Technical Support
ads banner
ads banner
ads banner