លោក ហាក់ ម៉ុងហួត ព្រមទាំងព្រះតេជ លឹម វុទ្ធីអនុគណស្រុក មន្ត្រីសង្ឃ ព្រមទាំងសហការីបានចុះសាកសួរសុខទុក្ខមាមីង បងប្អូនដែលជួបការលំបាក

លោក ហាក់ ម៉ុងហួត ព្រមទាំងព្រះតេជ លឹម វុទ្ធីអនុគណស្រុក មន្ត្រីសង្ឃ ព្រមទាំងសហការីបានចុះសាកសួរសុខទុក្ខមាមីង បងប្អូនដែលជួបការលំបាកចំនួន ៨គ្រួសារ (ឃុំបារាយណ៍ ៦គ្រួសារ និងឃុំស្រឡៅ ២គ្រួសារ ) ហើយជូនអំណោយ ដោយមួយគ្រួសារៗទទួលបានគ្រឿងឧបភោគ បរីភោគ និងប្រាក់ចំនួន ១០០.០០០(១០មុឺន)រៀល ។ ដោយឡែកបងស្រីនៅឃុំស្រឡៅ ទទួលបានការជួយធ្វើជញ្ជាំងផ្ទះជូនគាត់បន្ថែម ។

ហេង វណ្ណា
ហេង វណ្ណា
ជាអ្នកគ្រប់គ្រងព័ត៌មានពេលព្រឹក និងព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍។ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ការងារលើវិស័យព័ត៌មានរយៈពេលវែង និងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអង្គភាព-ស្ថាប័ននានា នឹងផ្ដល់ជូនមិត្តអ្នកអាននូវព័ត៌មានប្រកបដោយគុណភាព និងវិជ្ជាជីវៈ។
ads banner
ads banner
ads banner