លោក ហាក់ ម៉ុងហួត អភិបាលស្រុកបារាយណ៍ លែងអំណរគុណយ៉ាងពន្លឹកចំពោះលោកកូវ គីមលាង ម្ចាស់ម៉ាសុីនកិនថ្ម ដែលតែងតែបានជួយឧបត្ថម្ភថ្ម និងប្រាក់ ដើម្បីអភិវឌ្ឍជាគុណប្រយោជន៍ជាតិ..!

ព្រឹកថ្ងៃទី២៩ មិថុនា ២០១៨ លោក ហាក់ ម៉ុងហួត អភិាលស្រុកបសរាយណ៍ និងសហការីបានចុះពិនិត្យមើលការជួសជុល កែ សម្រួលផ្លូវលំ ២ខ្សែ នៅភូមិចារ និងភូមិកំពង់ស្តេច ឃុំក្រវ៉ា ដែលលោកកូវ គីមលាង ឧបត្ថម្ភកំទេចថ្មចំនួនរង្វង់ពី ៥០ឡានទៅ ៦០ ឡាន  ព្រះអនុគណស្រុក ព្រះវិន័យធរស្រុក និងមន្ត្រីឃុំ ភូមិ បានជួយជាប្រាក់ ចូលរួមផងដែរ ដើម្បីកែលំអផ្លូវ២ខ្សែនេះងាយ ស្រួល បងប្អូនធ្វើដំណើរ តបតាមសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ។

ហេង វណ្ណា
ហេង វណ្ណា
ជាអ្នកគ្រប់គ្រងព័ត៌មានពេលព្រឹក និងព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍។ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ការងារលើវិស័យព័ត៌មានរយៈពេលវែង និងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអង្គភាព-ស្ថាប័ននានា នឹងផ្ដល់ជូនមិត្តអ្នកអាននូវព័ត៌មានប្រកបដោយគុណភាព និងវិជ្ជាជីវៈ។
ads banner
ads banner
ads banner