កិច្ចសម្ភាសន៍ ស្តីពីបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមឃ្មុំចល័តដើម្បីយកទឹកឃ្មុំ (Video)

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
វុទ្ធី រតនា
អ្នកនាង វុទ្ធី រតនា ជាប្រធានក្រុមព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់ សរសេរអត្ថបទពត៌មាន និងបទយកការណ៍ អ្នកអានព័ត៌មាន ដឹកនាំផលិតបទយកការណ៍ និងកាត់តវីដេអូ។ ចូលបំរើការងារនៅស្ថានីយវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍អប្សរាក្នុងឆ្នាំ២០០៧ ជា Operator នៃផ្នែក Broadcasting ហើយបានចាប់ផ្តើមចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យព័ត៌មានចាប់ពីឆ្នាំ២០១៣ រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន។

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img

របាយការណ៍វិភាគ

ព័ត៌មានថ្មី

spot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម