របាយការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ និងគ្រឿងញៀនថ្ងៃទី២២ មករា ២០២១

- Advertisement -

១. គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍៖ សរុប ៤ករណី ស្លាប់ ២នាក់ និងរបួសធ្ងន់ស្រាល ៥នាក់។

២. បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ៖ ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ៥៦នាក់។

៣. គ្រឿងញៀន៖ បង្ក្រាប ២៩ករណី ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ៦៩នាក់។

- Advertisement -

ព័ត៌មានពេញនិយម

ព័ត៌មានចុងក្រោយ

- Advertisement -

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -