សត្វក្រៀល ចិនហៅថា កុកទេព

- Advertisement -

សត្វក្រៀល ចិនហៅថា កុកទេព ជាអំបូរកុកដែលមានមាឌធំហើយខ្ពស់ជាងគេ ។

ជាសត្វដែលមានស្វាមីភក្តិចំពោះគូស្នេហ៍ មិនសូវជាសុីសាច់ជាអាហារទេ ភាគច្រើនសុីតែមើមថ្លុង។

សត្វក្រៀលមានប្រវត្តិក្នុងទេវកឋា ព្រហ្មញ្ញ និងពុទ្ធសាសនា មានចារឆ្លាក់ទុកតាមប្រាសាទបុរាណខ្មែរយើងដែរ។

សព្វក្រៀលមានតែនៅខេត្តព្រះវិហារ បន្ទាយមានជ័យ កំពត និង តាកែវ ទេ។

ជាសត្វចុះក្នុងបញ្ជីក្រហមជិតផុតពូជលើពិភពលោក។

ប្រភព៖ ខេមរា មហានគរ

- Advertisement -

ព័ត៌មានពេញនិយម

ព័ត៌មានចុងក្រោយ

- Advertisement -

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -