របាយការណ៍ គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ និងគ្រឿងញៀន ថ្ងៃទី២៥ កុម្ភៈ ២០២១

- Advertisement -spot_img

១. គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍៖ សរុប ៨ករណី ស្លាប់ ៤នាក់ និងរបួសធ្ងន់ស្រាល ៩នាក់។

២. បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ៖ សរុប ១៤ករណី ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ២២នាក់។

៣. គ្រឿងញៀន៖ បង្ក្រាប ១៨ករណី ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ៤៧នាក់។

ព័ត៌មានពេញនិយម

ព័ត៌មានចុងក្រោយ

- Advertisement -spot_imgspot_img

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img