ថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ មានអ្នកវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ៣៤នាក់ និងមានអ្នកជាសះស្បេីយចំនួន ០៤នាក់

- Advertisement -spot_img

ថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ មានអ្នកវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ៣៤នាក់ និងមានអ្នកជាសះស្បេីយចំនួន ០៤នាក់។

ធី ដា
ធី ដា
លោក ធី ដា ជាបុគ្គលិកផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ អប្សរា។ លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកគ្រប់គ្រង បរិញ្ញាបត្រផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា និងធ្លាប់បានប្រលូកការងារជាច្រើនឆ្នាំ ក្នុងវិស័យព័ត៌មាន និងព័ត៌មានវិទ្យា ៕

ព័ត៌មានពេញនិយម

ព័ត៌មានចុងក្រោយ

- Advertisement -spot_imgspot_img

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img