ទំព័រដើមPolitico 360Cambodia 2050ស្ត្រីដើម្បីស្ត្រី

ស្ត្រីដើម្បីស្ត្រី

Cambodia 2050
Cambodia 2050
ស្ត្រីដើម្បីស្ត្រី
/

កម្មវិធី: កម្ពុជា២០៥០

ប្រធានបទ:《ស្ត្រីដើម្បីស្ត្រី》

វាគ្មិន: កញ្ញា ទូច សុជាតា អ្នកស្ថាបនិក WEMAL CAMBODIA

ប្រធានផលិត និង សម្របសម្រួល ឡាក់ លីលី

Join us on Telegram: https://t.me/ApsaraMediaServices

- Advertisement -spot_img
spot_img
AMS
អប្សរា មេឌា សឺវីស គឺជាក្រុមហ៊ុន ដែលមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចម្រុះ (Multimedia) បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយឱ្យាបានទូលំទូលាយនិងសំបូរបែប នៅក្នុងទីផ្សារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឌីជីថល នាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគត។ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនឹងពង្រីកខ្លួន ដើម្បីក្លាយជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមអនឡាញដែលទាក់ទាញនិងពេញនិយម ដោយចាប់ផ្តើមអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងប្រទេស និងឈានទៅប្រកួតប្រជែងទាំងក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក។

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទវិភាគ

ព័ត៌មានថ្មី

- Advertisement -spot_imgspot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម