ការឡើងកាន់អំណាចរបស់ខ្មែរក្រហម

- Advertisement -spot_img

នៅថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៧៥ កងទ័ពរំដោះខ្មែរក្រហម ដណ្តើមគ្រប់គ្រងបានទីក្រុងភ្នំពេញទាំងស្រុង។ ក្រោយក្តាប់អំណាច ខ្មែរក្រហមនៅតែបន្តហៅខ្លួនឯងថា រាជរដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិកម្ពុជា។ ប៉ុន្តែ អំណាចទាំងស្រុងគឺស្ថិតនៅលើបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាដដែល។ ជាមួយគ្នានេះ ខ្មែរក្រហមក៏បានបង្កើតឲ្យមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋថ្មីផងដែរ៕

https://www.facebook.com/blackcrowkh/posts/231654042049558

ly-bunheng
លី ប៊ុនហេង ជាក្រុមការងារទទួលបន្ទុកផ្នែកត្រួតពិនិត្យ និងផ្សព្វផ្សាយនូវឯកសារនានានៃកម្មវិធី ក្អែកខ្មៅ។
- Advertisement -spot_img

របាយការណ៍សំខាន់

ព័ត៌មានទូទៅ

ប្រធានបទពេញនិយម

- Advertisement -spot_imgspot_img

របាយការណ៍ថ្មីៗ

ព័ត៌មានទូទៅ