អតីតប្រធានសាខាគយនិងរដ្ឋាករកំពង់ផែអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុ លោក គិន លី បានទទួលមរណភាពនៅព្រឹកថ្ងៃទី១៩ មេសា នៅវេលាម៉ោង ០៨:០០នាទី ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩

អត្ថបទដោយ៖
AMS OneMinute
ads banner