“ការធ្វើអាជីវកម្មនយោបាយដោយប្រើពលកម្មកុមារ”

អត្ថបទដោយ៖
AMS OneMinute

កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយលោកជំទាវ ជូ ប៊ុនអេង អនុប្រធានអចិន្រ្តៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស

១ ឧសភា ២០២១

ads banner