ទំព័រដើមព័ត៌មានដំណឹងល្អសម្រាប់យុវសិស្សត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១ (មានវីដេអូ)

ដំណឹងល្អសម្រាប់យុវសិស្សត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១ (មានវីដេអូ)

ដំណឹងល្អសម្រាប់យុវសិស្សត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (បាក់ឌុប) ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១

ស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អប្សរា មានកិត្តិយសផ្សាយជូនការបង្រៀនវិញ្ញាសារប្រឡងបាក់ឌុបចាប់ពីពេលនេះតទៅ

វិញ្ញាសារវិទ្យាសាស្រ្តពិត ចាប់ពីម៉ោង ៧:៣០នាទី ដល់ម៉ោង០៨:០០នាទី ព្រឹក រៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសៅរ៍
វិញ្ញាសារវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម ចាប់ពីម៉ោង ០៤:០០នាទី ដល់ម៉ោង០៤:៣០នាទី រសៀល រៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ
សហការផ្សព្វផ្សាយដោយ៖
បណ្តាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានAMS
វីដេអូ
គាំទ្រដោយ៖
សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា និង E-School Cambodia

spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

របាយការណ៍សំខាន់

ព័ត៌មានទូទៅ

ប្រធានបទពេញនិយម

- Advertisement -spot_imgspot_img

របាយការណ៍ថ្មីៗ

ព័ត៌មានទូទៅ