ទំព័រដើមCovid-19ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃ៖ រដ្ឋាភិបាលថៃ ដាក់ចេញវិធានការក្នុងការការពារការជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយចាប់អនុវ...

ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃ៖ រដ្ឋាភិបាលថៃ ដាក់ចេញវិធានការក្នុងការការពារការជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយចាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ តទៅ

ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថា រដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃ បាននឹងកំពុងដាក់ចេញវិធានការក្នុងការការពារការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយចាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ តទៅ។ ដូច្នេះ សូមបងប្អូនខ្មែនៅថៃ បន្តចូលរួមអនុវត្តវិធានការនេះឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនទាំងអស់គ្នា។

spot_img
- Advertisement -spot_img
ធី ដា
លោក ធី ដា ជាបុគ្គលិកផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ អប្សរា។ លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកគ្រប់គ្រង បរិញ្ញាបត្រផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា និងធ្លាប់បានប្រលូកការងារជាច្រើនឆ្នាំ ក្នុងវិស័យព័ត៌មាន និងព័ត៌មានវិទ្យា ៕
- Advertisement -spot_img

របាយការណ៍សំខាន់

ព័ត៌មានទូទៅ

ប្រធានបទពេញនិយម

- Advertisement -spot_imgspot_img

របាយការណ៍ថ្មីៗ

ព័ត៌មានទូទៅ