ទំព័រដើមព័ត៌មានមនុស្សជាង៣លាននាក់ នៅកម្ពុជាបានទទួលការចាក់វ៉ាក់​សាំងការ​ពារ​ជំងឺកូវីដ១៩, ប្រធានគណកម្មការចំពោះកិច្ចថ្ល...

មនុស្សជាង៣លាននាក់ នៅកម្ពុជាបានទទួលការចាក់វ៉ាក់​សាំងការ​ពារ​ជំងឺកូវីដ១៩, ប្រធានគណកម្មការចំពោះកិច្ចថ្លែងថា ល្បឿននៃ​ការ​ចាក់វ៉ាក់សាំង លឿនជាងការរំពឹងទុក ដែលអាចឈាន ទៅបញ្ចប់នៅ​ត្រីមាសទី១ឆ្នាំក្រោយ(មានវីដេអូ)

- Advertisement -spot_img
spot_img
ជា សេឌី
ខ្ញុំបាទឈ្មោះ ជា សេឌី (Chea SeDy) ជាអ្នកសរសេរព័ត៌មានជាតិទូទៅ កាត់ត ថត បង្ហោះវេបសាយ។ បច្ចុប្បន្នបម្រើការងារក្នុងកម្មវិធីអប្សរាពេលព្រឹក និងកម្មវិធីកម្ពុជាផ្ទះយើង ហើយចូលបំរើការងារលើវិស័យព័ត៌ចាប់តំាងពីឆ្នំា២០១០ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ។ អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖Cheasedy@gmail.com (អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖Cheasedy@gmail.com) និងទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៧៥៧ ៥៤៩

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img

របាយការណ៍វិភាគ

ព័ត៌មានថ្មី

- Advertisement -spot_imgspot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម