ទំព័រដើមព័ត៌មានCovid-19ក្រសួងសុខាភិបាលហាម ឃាត់ការចែកចាយលក់ និងធ្វើតេស្តរហ័យរកអង់ទីគ័រ ការពារ ជំងឺកូវីដ-១៩

ក្រសួងសុខាភិបាលហាម ឃាត់ការចែកចាយលក់ និងធ្វើតេស្តរហ័យរកអង់ទីគ័រ ការពារ ជំងឺកូវីដ-១៩

ក្រសួងសុខាភិបាលហាម ឃាត់ការចែកចាយ លក់ និងធ្វើតេស្តរហ័យរកអង់ទីគ័រ ការពារ ជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយប្រើប្រាស់ តេស្តរហ័ស គ្មានលេខបញ្ជិកា និងគ្មាន ការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាល។

- Advertisement -spot_img
spot_img
ធី ដា
លោក ធី ដា ជាបុគ្គលិកផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ អប្សរា។ លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកគ្រប់គ្រង បរិញ្ញាបត្រផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា និងធ្លាប់បានប្រលូកការងារជាច្រើនឆ្នាំ ក្នុងវិស័យព័ត៌មាន និងព័ត៌មានវិទ្យា ៕

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img

របាយការណ៍វិភាគ

ព័ត៌មានថ្មី

- Advertisement -spot_imgspot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម