ទំព័រដើមព័ត៌មានការងារមូលដ្ឋានអភិបាលខេត្តកំពត ថ្លែងថា ដីគឺជាជីវិត ហើយការផ្តល់ ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ គឺធ្វើឲ្យជីវិតរស់នៅកាន់តែប្រសើរ

អភិបាលខេត្តកំពត ថ្លែងថា ដីគឺជាជីវិត ហើយការផ្តល់ ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ គឺធ្វើឲ្យជីវិតរស់នៅកាន់តែប្រសើរ

អភិបាលខេត្តកំពត ថ្លែងថា ដីគឺជាជីវិត ហើយការផ្តល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ គឺធ្វើឲ្យជីវិតរស់នៅកាន់តែប្រសើរ ៕

- Advertisement -spot_img
spot_img
ហេង វណ្ណា
លោក ហេង វណ្ណា តួនាទីជាអ្នក គ្រប់គ្រងព័ត៌មានពេលព្រឹក ព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍ និង ឯកសារនយោបាយ ព្រមទាំងអាចកាត់-ត វីដេអូ បង្ហោះព័ត៌មានលើគេហទំព័រ ថត រាយការណ៍ព័ត៌មាន។ គាត់ មានទំនាក់ទំនងការទូតល្អ ជាមួយអង្គភាព ស្ថាប័នផ្សេងៗ នៅកម្ពុជា គុណសម្បត្តិទាំងអស់នេះ នឹងផ្ដល់ជូនមិត្តអ្នកអាននូវព័ត៌មាន ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និង ចំណេះដឹងថ្មីៗ៕

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទវិភាគ

ព័ត៌មានថ្មី

- Advertisement -spot_imgspot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម