ទំព័រដើមOne-Minuteរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស ប្រាក់ សុខុន នឹងអញ្ជើញធ្វើជាសហប្រធានជាមួយរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសហ្វីលីពីន ដឹកនាំកិច្...

រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស ប្រាក់ សុខុន នឹងអញ្ជើញធ្វើជាសហប្រធានជាមួយរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសហ្វីលីពីន ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចម្រុះស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីកម្ពុជា-ហ្វីលីពីន លើកទី៣ (3rd JCBC) នៅថ្ងៃទី០២ ធ្នូ

- Advertisement -spot_img
spot_img

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទវិភាគ

ព័ត៌មានថ្មី

- Advertisement -spot_imgspot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម