រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស ប្រាក់ សុខុន នឹងអញ្ជើញធ្វើជាសហប្រធានជាមួយរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសហ្វីលីពីន ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចម្រុះស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីកម្ពុជា-ហ្វីលីពីន លើកទី៣ (3rd JCBC) នៅថ្ងៃទី០២ ធ្នូ

អត្ថបទដោយ៖
AMS OneMinute
ads banner