ទំព័រដើមវីដេអូថ្នាក់ដឹកនាំ បុគ្គលិក សាស្រ្តាចារ្យ និងនិស្សិត នៃសាកលវិទ្យាល័យ ប៊ែលធី អន្តរជាតិទាំង ២ទីតាំង បានទទួលក...

ថ្នាក់ដឹកនាំ បុគ្គលិក សាស្រ្តាចារ្យ និងនិស្សិត នៃសាកលវិទ្យាល័យ ប៊ែលធី អន្តរជាតិទាំង ២ទីតាំង បានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសជំរុញ នាថ្ងៃទី២៨ មេសា ២០២២

ថ្នាក់ដឹកនាំ បុគ្គលិក សាស្រ្តាចារ្យ និងនិស្សិត នៃសាកលវិទ្យាល័យ ប៊ែលធី អន្តរជាតិទាំង ២ទីតាំង បានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសជំរុញ នាថ្ងៃទី២៨ មេសា ២០២២

- Advertisement -spot_img
spot_img

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទវិភាគ

ព័ត៌មានថ្មី

ប្រាសាទតាកែវ

- Advertisement -spot_imgspot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម