រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រួមដំណើរជាមួយ លេខាទី១ស្ថានទូតអូស្រ្តាលី ប្រចាំកម្ពុជា ចុះឈ្វេងយល់ពីដំណាំស្វាយ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រីន ស៊ី អេហ្គ្រីខលជ័រ នៅខេត្តស្ទឹងត្រែង (មានវីដេអូ)

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រួមដំណើរជាមួយ លេខាទី១ស្ថានទូតអូស្រ្តាលី ប្រចាំកម្ពុជា ចុះឈ្វេងយល់ពីដំណាំស្វាយ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រីន ស៊ី អេហ្គ្រីខលជ័រ នៅខេត្តស្ទឹងត្រែង

ads banner