ទំព័រដើមទូរទស្សន៍កម្មវិធីព័ត៌មានកម្ពុជា២៤ម៉ោងមិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ទេ (Video Inside)

កម្ពុជា២៤ម៉ោងមិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ទេ (Video Inside)

តួលេខអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល២៤ម៉ោងនេះ បានស្ថិតក្នុងចំណុច សូន្យជាដដែល ដែលនាំឱ្យការមិនឆ្លងសោះមានចំនួន៤៨ថ្ងៃជាប់គ្នាជាបន្តបន្ទាប់។

កម្ពុជាគិតត្រឹមថ្ងៃទី២៤ខែ មិថុនា, ការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩សរុបទូទាំងប្រទេស មានចំនួនតួលេខ ដដែល គឺ១៣ម៉ឺន ៦ពាន់២៦២ករណី។ ចំណែកការស្លាប់ថ្មីនៅថ្ងៃនេះពុំមាននោះទេ ដែលនាំឱ្យការ ស្លាប់ សរុបមាន ចំនួន៣ពាន់ ៥៦នាក់ជាដដែល។

- Advertisement -spot_img
spot_img
ឆាយ រត្ថា
ឆាយ រត្ថា
លោក ឆាយ រត្ថា ជាបុគ្គលិកផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ អប្សរា

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទវិភាគ

ព័ត៌មានថ្មី

- Advertisement -spot_imgspot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម