ទំព័រដើមព័ត៌មានមានមនុស្សស្លាប់ព្រោះជំងឺអុតស្វា ២នាក់ទៀត

មានមនុស្សស្លាប់ព្រោះជំងឺអុតស្វា ២នាក់ទៀត

អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) បានរាយការណ៍ពីករណីមនុស្សស្លាប់ ២នាក់បន្ថែមទៀត ដោយសារតែជំងឺអុតស្វា នាំឲ្យករណីស្លាប់ព្រោះជំងឺនេះកើនដល់ ៣នាក់ ចាប់តាំងពីកើតមានដំបូង តាំងពីដើមឆ្នាំ២០២២មក។

របាយការណ៍របស់ WHO ថា មនុស្សស្លាប់ទាំង ៣នាក់ សុទ្ធតែស្ថិតក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក។

អង្គការសុខភាពពិភពលោកគ្រោងនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំ នាថ្ងៃទី១៨ កក្កដា ឬមុននេះ ដើម្បីប្រមូលធាតុចូលថាតើ គួរតែប្រកាសជាជំងឺស្ថិតក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុត ដែរឬទេ។ មកទល់ពេលនេះ ជំងឺអុតស្វាទូទាំងពិភពលោកសរុប កើនដល់ចំនួន ៦០២៧នាក់ហើយ ៕ សារ៉ាត

- Advertisement -spot_img
spot_img
លន់ សារ៉ាត
លន់ សារ៉ាត
ខ្ញុំបាទ លន់ សារ៉ាត ជាពិធីករអានព័ត៌មាន និងជាពិធីករសម្របសម្រួលកម្មវិធីផ្សេងៗ និងសរសេរព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទវិភាគ

ព័ត៌មានថ្មី

- Advertisement -spot_imgspot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម