នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ូឡូញលោក Mateusz Morawiecki ហៅឧប្បតិ្តហេតុផ្ទុះបំពង់បង្ហូរប្រេង Nord Stream នេះថាជាអំពើបំផ្លិចបំផ្លាញមួយ ដែលជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃជំហានបន្ទាប់ចំពោះស្ថានការណ៍តានតឹងដែលយើងកំពុងដោះស្រាយនៅអ៊ុយក្រែន – Fox News

អត្ថបទដោយ៖
AMS OneMinute
ads banner