វីដេអូ៖ ការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា

ក្រោយពីបានជ័យជម្នះយ៉ាងត្រចះត្រចង់នៅថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៩ កងកម្លាំងរណសិរ្សបានរៀបចំបង្កើត «គណៈកសាងបក្សឡើងវិញ» ហើយបានបង្កើតនូវរដ្ឋាភិបាលដែលមានឈ្មោះថា «ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនបដិវត្តន៍កម្ពុជា» ដែលមានសម្តេច ហេង សំរិន ជាប្រមុខរដ្ឋ និងជានាយករដ្ឋមន្ត្រី។ នៅឆ្នាំ១៩៨១ សន្និតបក្សលើកទី៤ បានបង្កើតឡើង ដែលឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតសភា និងរៀបចំរដ្ឋធម្មនុញ្ញាសាធារណរដ្ឋប្រជាមាណិតកម្ពុជាឡើងវិញ ដើម្បីរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋ៕

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់សូមតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នា។

#សច្ចធម៌ប្រវត្ដិសាស្រ្ដ
#ដំណើរកម្ពុជា #អតីតកាល #ប្រវត្ដិសាស្រ្ដកម្ពុជា #រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា #ការរៀបចំរដ្ឋាភិបាល

Facebook Page: សច្ចធម៌ប្រវត្ដិសាស្រ្ដ

Telegram Channel

ly-bunheng
ly-bunheng
លី ប៊ុនហេង ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្ដិការទូទៅនៃកម្មវិធីសច្ចធម៌ប្រវត្ដិសាស្រ្ដ
ads banner
ads banner
ads banner