តម្លៃមុខម្ហូប ក្នុងផ្សារច្បារអំអំពៅ នៃរាជធានីភ្នំពេញ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

ភ្នំពេញ៖ តម្លៃមុខម្ហូប ក្នុងផ្សារច្បារអំពៅ សង្កាត់ច្បារអំពៅ២ ខណ្ឌច្បារអំពៅ នៃរាជធានីភ្នំពេញ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣នេះ ក្នុងនោះ រួមមាន៖

តម្លៃគ្រឿងសមុទ្រ
-ក្តាមថ្ម ១គីឡូក្រាម ៥ម៉ឺនរៀល
-ក្តាមសេះ ១គីឡូក្រាម ៤ម៉ឺន ៥ពាន់រៀល
-មឹក ១គីឡូក្រាម ២ម៉ឺន ៥ពាន់រៀល
-បង្កា ១គីឡូក្រាម ៣ម៉ឺនរៀល
-ងាវ ១គីឡូក្រាម ២ម៉ឺន ២ពាន់រៀល
-អយស្ទ័រ ១គីឡូក្រាម ១ម៉ឺន ៥ពាន់រៀល
-ត្រីសាបាក់ ១គីឡូក្រាម ១ម៉ឺន ៥ពាន់រៀល

តម្លៃសាច់គោ
-សាច់គោសាច់សុទ្ធ ១គីឡូក្រាម ៤ម៉ឺន ៣ពាន់រៀល
-សាច់គោស្លម្ជូរ ១គីឡូក្រាម ២ម៉ឺន ៣ពាន់រៀល
-សាច់ចម្លក់ ១គីឡូក្រាម ៤ម៉ឺន ៥ពាន់រៀល

តម្លៃសាច់ជ្រូក
-សាច់ជ្រូបីជាន់ ១គីឡូក្រាម ២ម៉ឺន ៥ពាន់រៀល
-សាច់សុទ្ធ ១គីឡូក្រាម ២ម៉ឺន ២ពាន់រៀល
-ឆ្អឹងជំនី ១គីឡូក្រាម ៣ម៉ឺន ៥ពាន់រៀល
-សាច់ក្រក់ជ្រូក ១គីឡូក្រាម ២ម៉ឺន ៥ពាន់រៀល

តម្លៃសាច់ត្រី
-ត្រីពោ ១គីឡូក្រាម ១២ម៉ឺនរៀល
-ត្រីអន្តែង ១គីឡូក្រាម ២ម៉ឺន ៥ពាន់រៀល
-ត្រីក្រាញ់ ១គីឡូក្រាម ១ម៉ឺន ២ពាន់រៀល
-ត្រីទីឡាបយ៉ា ១គីឡូក្រាម ១ម៉ឺន ១ពាន់រៀល
-ត្រីឌៀប ១គីឡូក្រាម ១ម៉ឺន ៤ពាន់រៀល
-ត្រីងៀតត្រីទួក ១គីឡូក្រាម ២ម៉ឺន ៥ពាន់រៀល
-កង្កែប ១គីឡូក្រាម ១ម៉ឺន ៣ពាន់រៀល

តម្លៃសាច់មាន់
-មាន់ស្រែ ១គីឡូក្រាម ២ម៉ឺន ៨ពាន់រៀល
-មាន់បីសាស ១គីឡូក្រាម ១ម៉ឺន ៤ពាន់រៀល
-មាន់សាច់ ១គីឡូក្រាម ១ម៉ឺនរៀល
-ពងមាន់ ចំនួន ១០គ្រាប់ ៦ពាន់ ៥រយរៀល
-ពងទា ចំនួន ១០គ្រាប់ ៦ពាន់ ៥រយរៀល

តម្លៃស្ពៃ
-ស្ពៃតឿ ១គីឡូក្រាម ៤ពាន់រៀល
-ស្ពៃក្តោប ១គីឡូក្រាម ៥ពាន់រៀល
-ស្ពៃក្រញ៉ាញ់ ១គីឡូក្រាម ៣ពាន់រៀល
-ស្ពៃចង្កឹះ ១គីឡូក្រាម ៧ពាន់រៀល

សូមបញ្ជាក់ថា សម្រាប់ហាងឆេងប្រាក់ដុល្លារ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣នេះ គឺពុំមានការម្រែម្រួលនោះទេ ក្នុង ១០០ដុល្លារ ទិញចូលតម្លៃ ៤១២០០០៛ និងលក់ចេញតម្លៃ៤១៤០០០៛ ដោយឡែក ទីតាំងប្តូរប្រាក់មួយចំនួន អាចមានការខុសតម្លៃគ្នា តិចតួចប៉ុណ្ណោះ៕ ដោយ៖ ឆៃហួត

ងីម ឆៃហួត
ងីម ឆៃហួត
ជាអ្នកយកព័តមានសន្តិសុខសង្គម នៅស្ថានីយទូរទស្សន៍អប្សរា ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៥ រហូតមកដល់ ឆ្នាំ២០២២ បច្ចប្បន្ននេះ ដោយធ្លាប់បានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ និងការលំបាក ព្រមទាំងបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនលើកផងដែរ។
ads banner
ads banner
ads banner