រដ្ឋមន្ត្រីបារាំងប្តេជ្ញាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជាលើវិស័យវប្បធម៌ និងការអភិវឌ្ឍន៍ (Video Inside)

រដ្ឋមន្ត្រីបារាំងផ្នែកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស លោកអូលីវីយ៉េ បិច Olivier Becht បានអញ្ជើញជួបសម្តែងការគួរសមចំពោះសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា និងបានប្តេជ្ញាថានឹងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជាលើវិស័យវប្បធម៌ និងការអភិវឌ្ឍន៍។ លោករដ្ឋមន្ត្រីបារាំង អូលីវីយ៉េ បានធ្វើទស្សនកិច្ច២ថ្ងៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជារវាងពីថ្ងៃទី២៤ដល់២៥ មករា ឆ្នាំ២០២៣។ អប្សរាណិតរាយការណ៍

ads banner