កម្ពុជា និងបារាំងកសាងស្តូប «រូបពីរ» សាឡើងវិញ (Video Inside)

ស្តូប «រូបពីរ» ដែលរំលឹកដល់អតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា និងបារាំង ដែលបានធ្វើសង្គ្រាមរួមគ្នាក្នុងអតីតកាលសង្គ្រាមលោកលើកទី១ ត្រូវបានបុកគ្រឹះកសាងឡើងវិញ បន្ទាប់ពីស្តូប «រូបពីរ» ចាស់ត្រូវបានបំផ្លាញដោយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហម។ ការបុកគ្រឹះសាងសង់ថ្ងៃទី២៥ មករា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីដោយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ជា សុផារ៉ា និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសបារាំងលោកអូលីវីយ៉េ បិច។ អប្សរាណិតរាយការណ៍

ads banner