តម្លៃមុខម្ហូប ក្នុងផ្សារបឹងកេងកង នៃរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣

ភ្នំពេញ ៖ តម្លៃមុខម្ហូប ក្នុងផ្សារបឹងកេងកង សង្កាត់បឹងកេងកង ខណ្ឌបឹងកេងកង នៃរាជធានីភ្នំពេញ សម្រាប់ថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣នេះ ក្នុងនោះ រួមមាន៖

តម្លៃសាច់គោ
-សាច់ចម្លក ១គីឡូក្រាម ៤ម៉ឺន ៥ពាន់រៀល
-សាច់សុទ្ធ ១គីឡូក្រាម ៤ម៉ឺនរៀល
-សាច់ក្រកសាច់គោ ១គីឡូក្រាម ៤ម៉ឺនរៀល
-ងៀតគោ ១គីឡូក្រាម ៨ម៉ឺនរៀល

តម្លៃសាច់ជ្រូក
-សាច់សុទ្ធ ១គីឡូក្រាម ២ម៉ឺន ២ពាន់រៀល
-សាច់បីជាន់ ១គីឡូក្រាម ២ម៉ឺន ២ពាន់រៀល
-សាច់ឆ្អឹងជំនី ១គីឡូក្រាម ២ម៉ឺន ៥ពាន់រៀល
-សាច់ក្រកសាច់ជ្រូក ១គីឡូក្រាម ៣ម៉ឺនរៀល
-ងៀតជ្រូក ១គីឡូក្រាម ៥ម៉ឺនរៀល

តម្លៃសាច់មាន់
-មាន់បីសាស ១គីឡូក្រាម ១ម៉ឺន ៤ពាន់រៀល
-មាន់ស្រែ ១គីឡូក្រាម ៣ម៉ឺនរៀល
-មាន់សាច់ ១គីឡូក្រាម ១ម៉ឺនរៀល
-ទាកាប៉ា ១គីឡូក្រាម ២ម៉ឺនរៀល
-ទាសំពៅ ១ក្បាល ១ម៉ឺន ៥ពាន់រៀល

តម្លៃសាច់ត្រី
-ត្រីទីឡាបយ៉ា ១គីឡូក្រាម ១ម៉ឺនរៀល
-ត្រីកេះ ១គីឡូក្រាម ៦ម៉ឺន ៥ពាន់រៀល
-ត្រីទួក ១គីឡូក្រាម ១ម៉ឺន ៥ពាន់រៀល
-ត្រីឌៀប ១គីឡូក្រាម ១ម៉ឺន ៥ពាន់រៀល
-ត្រីពោ ១គីឡូក្រាម ១ម៉ឺន ២ពាន់រៀល
-ត្រីការហែ ១គីឡូក្រាម ១ម៉ឺន ៥ពាន់រៀល
-ត្រីពុកមាត់ស្មា ១គីឡូក្រាម ៤ម៉ឺន ៥ពាន់រៀល

តម្លៃគ្រឿងសមុទ្រ
-មឹក ១គីឡូក្រាម ៤ម៉ឺនរៀល
-បង្គា ១គីឡូក្រាម ៤ម៉ឺនរៀល
-ក្តាមសេះ ១គីឡូក្រាម ៤ម៉ឺនរៀល
-ងាវ ១គីឡូក្រាម ២ម៉ឺន ៥ពាន់រៀល
-ក្តាមថ្ម ១គីឡូក្រាម ៥ម៉ឺន ៥ពាន់រៀល
-ត្រីសាបាក ១គីឡូក្រាម ២ម៉ឺន ៥ពាន់រៀល
-បង្កងស្រស់ ១គីឡូក្រាម ៦ម៉ឺន ៥ពាន់រៀល

តម្លៃពងមាន់ និងពងទា
-ពងទា ១០គ្រាប់ ៦ពាន់រៀល
-ពងមាន់ ១០គ្រាប់ ៦ពាន់រៀល

តម្លៃស្ពៃ
-ដើមខាត់ណា ១គីឡូក្រាម ៦ពាន់ ៥០០រៀល
-ស្ពៃក្តោប ១គីឡូក្រាម ៦ពាន់រៀល
-ស្ពៃក្រញ៉ាញ់ ១គីឡូក្រាម ៦ពាន់រៀល
-ស្ពៃចង្កឹះ ១គីឡូក្រាម ៧ពាន់រៀល
-ស្ពៃតឿ ១គីឡូក្រាម ៦ពាន់រៀល

សូមបញ្ជាក់ថា សម្រាប់ហាងឆេងប្រាក់ដុល្លារ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣នេះ ដោយនៅក្នុង ១០០ដុល្លារ ទិញចូលតម្លៃ ៤១ម៉ឺន ២៥ពាន់រៀល និងលក់ចេញតម្លៃ ៤១ម៉ឺន ៨ពាន់រៀល៕ ដោយ៖ ឆៃហួត

ងីម ឆៃហួត
ងីម ឆៃហួត
ជាអ្នកយកព័តមានសន្តិសុខសង្គម នៅស្ថានីយទូរទស្សន៍អប្សរា ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៥ រហូតមកដល់ ឆ្នាំ២០២២ បច្ចប្បន្ននេះ ដោយធ្លាប់បានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ និងការលំបាក ព្រមទាំងបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនលើកផងដែរ។
ads banner
ads banner
ads banner