ស្តង់ដាទីក្រុងស្អាត៖ សូចនាករគោលទី១ ស្ដីពី ការគ្រប់គ្រង និងរៀបចំបរិស្ថាន

អបអរសាទរទិវាជាតិទីក្រុងស្អាតលើកទី១១ ក្រោមប្រធានបទ “ទីក្រុងស្អាត បដិសណ្ឋារកិច្ចល្អ ម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជាផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅ” ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣

គណៈកម្មាធិការជាតិវាយតម្លៃទីក្រុងស្អាត សូមបង្ហាញជូននូវខ្លឹមសារនៃស្តង់ដាទីក្រុងស្អាត៖ សូចនាករគោលទី១ ស្ដីពី ការគ្រប់គ្រង និងរៀបចំបរិស្ថាន ដែលមាន ៨សូចនាករលម្អិត និង១៤លក្ខណវិនិច្ឆ័យ ស្មើនឹង ១៤ពិន្ទុ។ សូមទស្សនាវីដេអូដូចតទៅ៖

ឆាយ រត្ថា
ឆាយ រត្ថា
លោក ឆាយ រត្ថា ជាបុគ្គលិកផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ អប្សរា
ads banner
ads banner
ads banner