ជនក្បត់ជាតិតពូជ ៣ជំនាន់ បន្តប្រឆាំងផលប្រយោជន៍ជាតិ (Video Inside)

មេខ្លោងក្បត់ជាតិបីជំនាន់ បានលេចមុខប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ខ្លួនសាជាថ្មី ដែលម្តងនេះប្រឆាំងនឹងកម្មវិធី CoolApp ដែលកូនខ្មែររស់នៅក្នុងស្រុក ទើបបានបង្កើតជាលើកដំបូង។ សូមទស្សនាបទអត្ថាធិប្បាយរបស់កម្មវិធីអប្សរាណិត

ads banner