គ្រោះទឹកជំនន់ និងបំណាក់ដីដ៏ធ្ងន់បំផុតនៅប្រទេសជប៉ុន បន្តឆក់យកអាយុជីវិតមនុស្សកើនឡើងជិត២០០នាក់ហើយ

ជប៉ុន៖ តួលេខជនរងគ្រោះបាត់បង់ជីវិត ក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះទឹកជំនន់ និងបំណាក់ដីដ៏ធ្ងន់បំផុតនៅប្រទេសជប៉ុន រហូតមកទល់ព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ត នេះបានបន្តឡើងដល់១៩៩នាក់ហើយ និងរាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀតកំពុងបន្តបាត់ខ្លួននៅឡើយ។ បើតាមការសន្និដ្ឋាននោះ មនុស្សបាត់ខ្លួនទំនងជាកំពុងជាប់ក្រោម គំនរល្បាប់ភក់ និងផ្ទះសម្បែងដែលបាក់រលំ ។

Kien Sereyvuth
Kien Sereyvuth
IT Technical Support
ads banner
ads banner
ads banner