ខេត្តព្រះវិហារ មានករណីឆ្លងកូវីដ១៩ ជាលើកដំបូង (Video Inside)

- Advertisement -spot_img

ខេត្តព្រះវិហារ ទើបមានមនុស្សឆ្លងកូវីដ១៩ ជាលើកដំបូង ចូលក្នុងសហគមន៍។ អ្នកឆ្លងលើកដំបូងដែលគេបាន រាយការណ៍នៅថ្ងៃនេះ គឺជាស្ត្រីអាយុ២៩ឆ្នាំរស់នៅសង្កាត់ពោធិ៍ នៃក្រុងត្បែងមានជ័យ។

ឆាយ រត្ថា
លោក ឆាយ រត្ថា ជាបុគ្គលិកផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ អប្សរា
- Advertisement -spot_img

របាយការណ៍សំខាន់

ព័ត៌មានទូទៅ

ប្រធានបទពេញនិយម

- Advertisement -spot_imgspot_img

របាយការណ៍ថ្មីៗ

ព័ត៌មានទូទៅ