ស្លាប់និងរបួសដោយចរាចរណ៍៩នាក់ នៅក្នុងថ្ងៃនេះ (Video Inside)

- Advertisement -spot_img

មនុស្ស៤នាក់ បានស្លាប់ និង៥នាក់ដទៃទៀត បានរងរបួសក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ នៅថ្ងៃអង្គារនេះ។ យោងតាមទិន្នន័យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទូទាំងប្រទេស ថ្ងៃទី១៣មេសានេះ គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ដែលបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ និងរបួសសរុប៩នាក់នៅថ្ងៃនេះ គឺកើតឡើងដោយសារការបុក និងប៉ះទង្គិចគ្នាចំនួន៥លើក។

ឆាយ រត្ថា
លោក ឆាយ រត្ថា ជាបុគ្គលិកផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ អប្សរា
- Advertisement -spot_img

របាយការណ៍សំខាន់

ព័ត៌មានទូទៅ

ប្រធានបទពេញនិយម

- Advertisement -spot_imgspot_img

របាយការណ៍ថ្មីៗ

ព័ត៌មានទូទៅ