ទំព័រដើមស្រុកយើងទេសចរណ៍ប្រាង្គប្រាសាទរបស់យើង សម្បត្តិបេតិកភណ្ឌ ពិភពលោក សម្បត្តិមនុស្សជាតិ មោទនភាពជាតិ

ប្រាង្គប្រាសាទរបស់យើង សម្បត្តិបេតិកភណ្ឌ ពិភពលោក សម្បត្តិមនុស្សជាតិ មោទនភាពជាតិ

ប្រាង្គប្រាសាទរបស់យើង សម្បត្តិបេតិកភណ្ឌ ពិភពលោក សម្បត្តិមនុស្សជាតិ មោទនភាពជាតិ៖

spot_img
- Advertisement -spot_img
ធី ដា
លោក ធី ដា ជាបុគ្គលិកផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ អប្សរា។ លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកគ្រប់គ្រង បរិញ្ញាបត្រផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា និងធ្លាប់បានប្រលូកការងារជាច្រើនឆ្នាំ ក្នុងវិស័យព័ត៌មាន និងព័ត៌មានវិទ្យា ៕
- Advertisement -spot_img

របាយការណ៍សំខាន់

ព័ត៌មានទូទៅ

កូវីដ១៩នៅកម្ពុជា 🦠🇰🇭

រកឃើញករណីឆ្លងថ្មី ៧៣៥នាក...

ប្រធានបទពេញនិយម

- Advertisement -spot_imgspot_img

របាយការណ៍ថ្មីៗ

ព័ត៌មានទូទៅ