ទំព័រដើមក្អែកខ្មៅតើពាក្យមួយម៉ាត់ដែលគ្របដណ្ដប់ទាំងបក្សកុម្មុយនីស្ដកម្ពុជា ទាំងនីតិប្បញ្ញត្ដិ នីតិប្រតិបត្ដិ និងតុលាការ...

តើពាក្យមួយម៉ាត់ដែលគ្របដណ្ដប់ទាំងបក្សកុម្មុយនីស្ដកម្ពុជា ទាំងនីតិប្បញ្ញត្ដិ នីតិប្រតិបត្ដិ និងតុលាការគឺជាពាក្យអ្វី?

ចូលរួមឆ្លើយសំណួរទាំងអស់គ្នា ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹង !
អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចូលរួមឆ្លើយនូវសំណួរបានតាមរយៈ តំណភ្ជាប់ទៅកាន់គណនីហ្វេសប៊ុករបស់យើងខ្ញុំ ដែលមានដាក់ជូននៅខាងក្រោមបាន។
Facebook Page: Black-Crow Telegram Channel

spot_img
- Advertisement -spot_img
ly-bunheng
លី ប៊ុនហេង ជាក្រុមការងារទទួលបន្ទុកផ្នែកត្រួតពិនិត្យ និងផ្សព្វផ្សាយនូវឯកសារនានានៃកម្មវិធី ក្អែកខ្មៅ។
- Advertisement -spot_img

របាយការណ៍សំខាន់

ព័ត៌មានទូទៅ

ប្រធានបទពេញនិយម

- Advertisement -spot_imgspot_img

របាយការណ៍ថ្មីៗ

ព័ត៌មានទូទៅ