ទំព័រដើមព័ត៌មានCovid-19សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន៧៥នាក់ និងមានអ្នកជាសះ...

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន៧៥នាក់ និងមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៣៣នាក់

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន៧៥នាក់ និងមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៣៣នាក់
នៅថ្ងៃទី២៥ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ។

- Advertisement -spot_img
spot_img

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទវិភាគ

ព័ត៌មានថ្មី

- Advertisement -spot_imgspot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម