ទំព័រដើមទូរទស្សន៍កម្មវិធីព័ត៌មានខេត្តចំនួន៤ភាគឥសានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលវិស័យគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន (Video Inside)

ខេត្តចំនួន៤ភាគឥសានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលវិស័យគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន (Video Inside)

ខេត្តចំនួន ៤ នាភាគឥសាន្តកម្ពុជា បានរៀបចំសិក្ខាសាលាពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីរដ្ឋបាលខេត្ត ស្តីការគ្រប់គ្រង ព័ត៌មាន។ សិក្ខាសាលារយៈពេល២ថ្ងៃរវាងពីថ្ងៃទី២៤ដល់២៥វិច្ឆិកា បានអញ្ជើញចួលរួមដោយមន្ត្រីនាំពាក្យរដ្ឋា ភិបាលលោកផៃ ស៊ីផាន៕

- Advertisement -spot_img
spot_img
ឆាយ រត្ថា
លោក ឆាយ រត្ថា ជាបុគ្គលិកផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ អប្សរា

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទវិភាគ

ព័ត៌មានថ្មី

- Advertisement -spot_imgspot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម