កំណាព្យ

រឿងធនញ្ជ័យ (ភាគទី៤)

លុះដល់ព្រឹកឡើងស្តេចចេញមកគង់នៅសាលាក្រៅ ទ្រង់ឲ្យហៅអស់នាម៉ឺនមកជួបជុំ​ ហើយមានព្រះបន្ទូលបង្គាប់ឲ្យរ...

គ្រូបង្រៀនស្រុកស្រែ (ភាគទី៦)

(៧.លោកប្អូនរបស់ពូព្រឿង) ពូខ្វាវនៅភូមិមុខផ្ទះពូព្រឿងជាអ្នកចង់ចេះដឹង។ គាត់បានប្រមូលសៀវភៅកាសែត...

កំណាព្យ៖ ព្រះភារម្យភាសាអ៊ូ ហៅ “ង៉ុយ”

គួរប្រុងឥរិយាកើតទាន់សាសនាហៅមហាមានភ័ព្វប្រុសទាំងស្រីកុំបីអោយធ្លាប់គួរខំរៀនផ្គាប់ បរលោកលោកក...

កំណាព្យ៖ វាចារថ្ម

ហ្មត់ចត់ផ្ចិតផ្ចង់       តម្រិះតម្រង់       ចារឆ្លាក់លើថ្ម ទុកជាស្នាដៃ         ល្អល្អាច់បវរ...
error: Content is protected !!