តន្ត្រី

អភិរក្សនិងនវានុវឌ្ឍន៍នៃតន្ត្រីបុរាណខ្មែរ

ប្រពៃណីខ្មែរមានឫសគល់ជ្រៅ​ ប្រកបដោយលក្ខណៈសាមញ្ញនិងត្រូវបានទទួលយកច្រើនជាអ្វីៗថ្មី ពោលគឺនុវានុវត្...

វប្បធម៌ឫស្សី​ និងឧបករណ៍តន្ត្រីខ្មែរ

ប្រជាជនខ្មែរភាគច្រើន ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជារាស្ត្រសាមញ្ញ កសិករ និងអ្នកនេសាទ ទាញយកការចិញ...

ល្ខោនភ្លេងការ

ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ជនជាតិខ្មែរ មានអាយុរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយ ពោលគឺផ្តើមពីដើមសតវត្សទី១​ នៃគ្រឹស្តិ...

ប៉ីពក

ឧបករណ៍តន្ត្រីគ្រឿងផ្លុំដែលមានអណ្តាតនៅប្រទេសកម្ពុជា រួមមាន អណ្តាតមួយឬមួយស្រទាប់ (គឺស្នែងនិងប៉ីព...

ចំណាត់ថ្នាក់ឧបករណ៍តន្ត្រីខ្មែរ

ចំណាត់ថ្នាក់ឧបករណ៍តន្រ្តីរបស់ខ្មែរមានទម្រង់មួយជំហានឬមួយជ្រុង។  ជាទូទៅ តន្រ្តីករខ្មែរប្រើក...
error: Content is protected !!