ក្បួនខ្នាត

បច្ចេកទេសលាយសំរឹទ្ធខ្មែរ

ចាប់ពីសម័យបុរេប្រវត្តិសាស្រ្តមក ខ្មែរបានប្រើលោហៈដូចជា ស្គរសំរឹទ្ធ កងដៃរាង្គដូចស្នែងក្របីធ្វើពី...

ទំនៀមស្លៀកពាក់ថ្មី

ទំនៀមបុរាណ         អប់រំសណ្តាន    ...
error: Content is protected !!