ទំព័រដើមកំសាន្តអារម្មណ៍ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ៤២៖ ដើមវាជក់ទឹក ស្លឹកវាជក់ខ្យល់ អ្នកអើយគួរឆ្ងល់ ដើមដុះលើផ្លែ...

ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ៤២៖ ដើមវាជក់ទឹក ស្លឹកវាជក់ខ្យល់ អ្នកអើយគួរឆ្ងល់ ដើមដុះលើផ្លែ តើជាអ្វី?

រៀបរៀងដោយ៖ កញ្ញា មាស សុភាព

ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖ គ. ម្នាស់

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

អត្ថបទផ្សេងទៀត

- Advertisement -spot_img

បណ្ដាញសង្គម

11,640FansLike
178,900FollowersFollow
6,860SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img
error: Content is protected !!