ទំព័រដើមកំសាន្តអារម្មណ៍ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ #៧៦៖ កំប៉ុកកំប៉ុនស្រដៀងផ្លែជំពូ ប្រហោងពីគ្រហ៊ូ មមិះដុះជុក ត...

ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ #៧៦៖ កំប៉ុកកំប៉ុនស្រដៀងផ្លែជំពូ ប្រហោងពីគ្រហ៊ូ មមិះដុះជុក តើជាអ្វី?

ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖​ គ. ច្រមុះ

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

អត្ថបទផ្សេងទៀត

- Advertisement -spot_img

បណ្ដាញសង្គម

18,489FansLike
191,100FollowersFollow
11,600SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img
error: Content is protected !!