ទំព័រដើមកំសាន្តអារម្មណ៍ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ #៨៨៖ នាងអើយ នាងនួន នាងធំតែខ្លួន តែទាបជាងស្មៅ តើជាអ្វី?

ពាក្យបណ្តៅខ្មែរ #៨៨៖ នាងអើយ នាងនួន នាងធំតែខ្លួន តែទាបជាងស្មៅ តើជាអ្វី?

ចម្លើយត្រឹមត្រូវ៖ ក. ភ្នំ

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទជាប់ទាក់ទង

អត្ថបទផ្សេងទៀត

- Advertisement -spot_img

បណ្ដាញសង្គម

18,489FansLike
191,100FollowersFollow
10,600SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img
error: Content is protected !!